Nový územní plán – 2. kolo připomínkování do 29. června 2021

Nový územní plán – 2. kolo připomínkování do 29. června 2021

Okrašlovací spolek pro Komín loni podal jako zástupce veřejnosti tři námitky:

■ Nechceme nový přístup a vstup s parkovištěm do ZOO z východní strany (od Komína),
■ Nechceme propojení Bystrc – Komín – Medlánky,
■ Nechceme komunikaci, kvůli které by padl lesík u hřbitova a zabrala část hřbitova.

 

Z těchto námitek KAM zapracoval podle našich požadavků jedinou námitku, a to zrušením propojení Bystrc – Komín – Medlánky. Bohužel v návrhu nového ÚP stále vidíme návrhovou plochu Kn-6 pro nový vstup do ZOO s velkou plochou pro parkoviště a tím související komunikací z Bystrce (panelka).

 

Také v mapě návrhu ÚP zůstala zakreslená komunikace na místě lesíku nad hřbitovem, která má propojit navrhovanou plochu pro bydlení Kn-8 (bývalé zahrádky u doliny). Okrašlovací spolek pro Komín i nyní v 2. kole připomínkování vytvořil námitky týkající se zrušení návrhu nového vstupu
do ZOO a zrušení zaznačené komunikace nad hřbitovem. Pokud chcete spolu s námi vytvořit námitku, prosím, podepište podpisový arch. Bude třeba minimálně 200 podpisů brněnských občanů starších 18 let.

 

Celé znění námitky týkající se zrušení návrhu nového vstupu do Zoo je ke stažení zde, podpisový arch si k ní můžete stáhnout zde.

 

Znění námitky týkající se zrušení zaznačené komunikace nad hřbitovem je ke stažení zde, podpisový arch si můžete stáhnout zde.

 

Podpisové archy budou k podpisu do 25. června 2021 na těchto místech:
■ ÚMČ Brno-Komín – Vavřinecká 15
■ Café & Bistro Bílá Vrána – Kristenova 1 (od 13 do 18 hodin)

Děkujeme za podporu.Powered by themekiller.com