Nezařazené

Nový územní plán – 2. kolo připomínkování do 29. června 2021

Okrašlovací spolek pro Komín loni podal jako zástupce veřejnosti tři námitky: ■ Nechceme nový přístup a vstup s parkovištěm do ZOO z východní strany (od Komína), ■ Nechceme propojení Bystrc – Komín – Medlánky, ■ Nechceme komunikaci, kvůli které by padl lesík u hřbitova a zabrala část hřbitova.   Z těchto námitek KAM zapracoval podle...

VEŘEJNÉ GRILOVIŠTĚ V KOMÍNĚ

Cílem projektu je vytvořit v Komíně místo k setkávání jeho obyvatel při oblíbených letních aktivitách grilování či opékání na ohni.   V Komíně naprosto chybí místo, které je možné vidět v mnoha dalších městských částech Brna nebo např. na brněnské přehradě – veřejné griloviště nebo ohniště, které umožní i všem těm, kteří...

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ V KOMÍNĚ

Cílem projektu je revitalizace hřiště na ulici Pastviny, kde současný stav plochy hřiště je nevyhovující až nebezpečný.   V Komíně existuje jen jedno víceúčelové hřiště a to na ulici Pastviny - mezi dětmi známé jako klec. Od roku 2006, kdy hřiště vzniklo, zaznamenal povrch hřiště určité změny - je zvlněné díky...

Poděkování – námitky k návrhu nového územního plánu města Brna

Děkujeme všem občanům, kteří podpořili svým podpisem námitky k návrhu nového ÚP města Brna. Za vaší pomoci se nám podařilo sestavit tři námitky podané zástupcem veřejnosti a to: 1) proti výstavbě dopravního propojení v koridoru Bystrc–Komín–Medlánky;     2) proti rozšíření ZOO Brno v SV směru (do Komínsko-Medlánecké pláně) a zároveň vybudovaní nového vstupu do ZOO z...

Nechceme nový přístup a vstup s parkovištěm do ZOO z východní strany (od Komína, Medlánek)

Jsme proti záměru navrhovaného Územního plánu výrazně rozšířit ZOO Brno v SV směru (do Komínsko-Medlánecké pláně) a zároveň vybudovat nový vstup do ZOO z této severovýchodní části, včetně přístupové cesty a kapacitního parkoviště. Realizace návrhu by vedla k nepřiměřenému nárůstu dopravy v tomto cenném rekreačním a volnočasovém území a tím k jeho znehodnocení. Podpisový...

Nechceme silnici, kvůli které by padl lesík u hřbitova a zabrala část hřbitova

Nesouhlas s návrhem na propojení rozvojové plochy kolem hřbitovního plotu přes lesík Snaha napojit rozvojovou plochu bývalých zahrádek mezi hřbitovem ulicí Řezáčova a tzv. Dolinou (retenční nádrží) existuje dlouho. Na této neudržované a místy nebezpečné ploše se vlastníci snaží o výstavbu obytných domů. Bez dopravního napojení však na této ploše stavět není...

NECHCEME PROPOJENÍ (KOMUNIKACI) BYSTRC – KOMÍN – MEDLÁNKY

Tak nám chtějí zabít Netopýrky, paní Müllerová, řeklo by se s trochou nadsázky k návrhu nového územního plánu města Brna. Leč událostem, které mohou zásadně  směrovat  dění kolem nás, úplně nepřiléhá laskavý a velkorysý nadhled pana Haška, protože nejde o důmyslně vystavěný příběh protiválečného románu, ale o realitu.  A bohužel...

Revize Komína 2019 a průhled na rok 2020

Není slepých uliček. Alespoň bychom byli rádi, kdyby tomu tak bylo. Jakkoli jsou nastavování a realizace akcí, o nichž si myslíme, že dávají smysl, permanentním balancováním na hraně mezi rozptýlením a nudou, zdá se, že prvně jmenovaný efekt má navrch. Jsme tomu moc rádi a je na místě poděkovat. Všem, kteří...

Powered by themekiller.com