Nechceme nový přístup a vstup s parkovištěm do ZOO z východní strany (od Komína, Medlánek)

Nechceme nový přístup a vstup s parkovištěm do ZOO z východní strany (od Komína, Medlánek)

Jsme proti záměru navrhovaného Územního plánu výrazně rozšířit ZOO Brno v SV směru (do Komínsko-Medlánecké pláně) a zároveň vybudovat nový vstup do ZOO z této severovýchodní části, včetně přístupové cesty a kapacitního parkoviště. Realizace návrhu by vedla k nepřiměřenému nárůstu dopravy v tomto cenném rekreačním a volnočasovém území a tím k jeho znehodnocení.

Podpisový arch si můžete stáhnout zde, celé znění námitek je pak k prostudování zde.

 Powered by themekiller.com