BRAŇME SE SILNIČNÍMU PROPOJENÍ V PROSTORU MEDLÁNECKÉHO LETIŠTĚ – VÝSLEDKY PETICE

BRAŇME SE SILNIČNÍMU PROPOJENÍ V PROSTORU MEDLÁNECKÉHO LETIŠTĚ – VÝSLEDKY PETICE

Petiční archy s vašimi podpisy byly odeslány příslušným orgánům na magistrát města Brna a úřad Jihomoravského kraje a zde jsou jejich odpovědi.

 

Pan Vokřál, primátor města Brna, odpovídá ve zkratce:

Studie o propojení městských částí Kníničky – Medlánky, kterou si objednala MČ Brno-Kníničky, prý nebyla oficiálně předána samosprávným orgánům statutárního města Brna.

Ve vydaných Zásadách územního rozvoje JMK ze dne 3. 11. 2016, ani v platném ÚP města Brna není tato komunikace vymezena. Z hlediska ÚP města Brna jsou kolem Medláneckého letiště vymezeny „zelené klíny a krajinné komplexy“ jako nezastavitelná území města.

V současné době odpadly právní překážky v pořizování Konceptu nového územního plánu města Brna a jsou nyní vyhodnocovány a dopracovávány o nové skutečnosti od doby jejich posledního zpracování. Současně bych Vás chtěl ujistit, že z pozice města Brna budou podporována taková řešení, která zajistí jeho udržitelný rozvoj, ochranu životního prostředí, ochranu přírodních hodnot a odpovídající dopravní obsluhu města v souladu s principy kompaktního města krátkých vzdáleností.

Plné znění odpovědi primátora P. Vokřála 

 

Pan Maleček, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje odpovídá:

Rada Jihomoravského kraje projednala petici na své schůzi 5. 6. 2017.

Zásady územního rozvoje JMK toto předmětné území neřeší, protože se jedná o podrobnost příslušející územnímu plánu města Brna. V současné době JMK zahájil prověřování v územním detailu potřebnost a realizovatelnost dálnice D43 na území JMK. V návaznosti na řešení bude také prověřena potřebnost obchvatu MČ Brno-Kníničky. V průběhu pořizování bude územní studie projednána s dotčenými obcemi.

Plné znění odpovědí najdete:

Plné znění odpovědi náměstka hejtmana M. Malečka

 

 

Nyní je jen na Vašem zvážení, co vše tyto odpovědi mohou znamenat.

Ještě jednou děkujeme všem, co podpořili petici. A i nadále budeme sledovat dění okolo Komína.

Okrašlovací spolek pro Komín

 

 Powered by themekiller.com