Výzva k podpisu petice

Výzva k podpisu petice

Vymezme se proti vedení rychlostní silnice „R43“ západně od Mniší hory a napojením na křižovatku u UNI Hobby ve variantách S.2 a S.9.3

 

Jihomoravský kraj poslal k připomínkování všem brněnským městským částem a přilehlým obcím tzv. Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Více na stránkách Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz.

 

V této studii jsou navrženy krom jiného varianty S.2 a S.9.3, které se bezprostředně dotýkají městské části Brno-Komín. V těchto variantách vede část „R43“ jako obchvat okolo Kníniček západně od Mniší hory a napojí se na křižovatku u UNI Hobby.

 

Rada i zastupitelstvo MČ Brno-Komín tyto varianty S.2 a S.9.3 na svých zasedáních zásadně odmítlo.

 

Pokud chcete podpořit svým podpisem tuto petici, budeme velice rádi.

Petiční archy budou k podpisu do 15. května 2018 na těchto místech:

  • Restaurace U Kosa – Kristenova 14
  • Café & Bistro Bílá Vrána – Kristenova 1
  • podatelna ÚMČ Brno-Komín – Vavřinecká 15

 

Další informace k této petici si můžete přečíst zde: Text k petici R43

Petiční archy jsou také ke stažení zde: Petiční arch R43

 

Prosím – šiřte! Každý podpis pomůže. Děkujeme.

 

Eva Beranová za Okrašlovací spolek pro Komín

 Powered by themekiller.com