Okrašlovací spolek pro Komín

přečtěte si poslední příspěvky

Zasaďme Stromy svobody v Komíně

Děkujeme všem, co finančně podpořili novou výsadbu Stromů svobody v Komíně. Na transparentním účtu Okrašlovacího spolku pro Komín přistálo neuvěřitelných 31 500 Kč. Z této částky se pořídí sazenice stromů, podpěry ke stromům a další potřebné věci. V současné chvíli projednává ÚMČ Brno-Komín vaše návrhy míst na výsadbu stromů. Jakmile budou místa schválena,...

Nový územní plán – co to znamená pro Komín?

Připravuje se nový územní plán pro město Brno. Tento návrh plánu byl postoupen Radě města Brna k připomínkování. Okrašlovací spolek pro Komín poslal všem radním města Brna svoje připomínky za sebe, za Zelenou pro Komín i za Vás, kteří jste podepsali petici „Vymezme se proti vedení rychlostní silnice R43 východně...

Děkujeme, že jste nebyli lhostejní a vyjádřili svůj názor!

Pod petici „Vymezme se proti vedení rychlostí silnice „R43“ východně od Mniší hory a napojením na křižovatku u UNI Hobby ve variantách S.2 a S.9.3“ se podepsalo 313 občanů. Díky. Petiční archy byly odeslány kompetentním orgánům kraje a města: Jihomoravský kraj - Odbor územního plánování a stavebního řádu, Statutární město Brno - Odbor územního...

Jarní okrašlování v Komíně

Jistě jste si všimli, kolik krokusů a tulipánů se před pár dny objevilo po Komíně. Všude na Řezáčově a na prostranství před hřbitovem se tak stalo péčí městské části Brno-Komín. A na dalších místech (zastávka Podlesí, před Konstancií, před ZŠ Pastviny, na kruhovém objezdu ulice Řezáčova, na konečné trolejbusu 36,...

Výzva k podpisu petice

Vymezme se proti vedení rychlostní silnice „R43“ západně od Mniší hory a napojením na křižovatku u UNI Hobby ve variantách S.2 a S.9.3   Jihomoravský kraj poslal k připomínkování všem brněnským městským částem a přilehlým obcím tzv. Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno. Více...

SOUSEDSKÝ VÁNOČNÍ STROM A SBÍRKA DÁRKŮ V KRABICI OD BOT

Ve středu 6. prosince 2017 odpoledne jsme se sešli na dopravním hřišti v Komíně, abychom vytvořili sběrné místo pro vaše krabice od bot plné dárků pro kluky a holky od miminek až po ty nejstarší. Postupně jste během 4 hodin nanosili neuvěřitelných 367 krabic, lidé chodili do poslední chvilky! Studenti z gymnázia...

DÁME NA VÁS – KOMÍN BY MOHL MÍT VEŘEJNOU ZAHRADU A MOLO U ŘEKY

Brno, jak jste se mohli dočíst již v minulém zpravodaji, spustilo letos skvělou věc, projekt Dáme na vás. Lidé mohli navrhnout vlastní projekt: co by v Brně chtěli realizovat nebo vylepšit. V listopadu si poté Brňané sami hlasováním zvolí, které projekty město zrealizuje a po dobu tří let zajistí jejich udržitelnost. Komína se ve...

SPOLEK MÁ NOVOU NÁSTĚNKU

Ti, kteří nechodí na internet tak často možná ocení, že se mohou dozvědet o chystaných akcích na naší nové nástěnce. Najít ji můžete zde.   ...

CHCEME KVETOUCÍ LOUKU NEBO POLOPOUŠŤ?

Znovu a znovu vídám v tento letní čas v českých a moravských končinách stejný apokalyptický obraz: trávník sečený v okamžiku, kdy je tráva vysoká sotva několik centimetrů, trávník vzápětí proměnný na žlutou sluncem vypálenou pustinu. Proč? Občané to tak chtějí, není-li posečeno nakrátko, píšou, stěžují si. Radnice to tak chtějí: kolega mi vyprávěl...

Powered by themekiller.com